Fri frakt över 595:- *

Leveranstid 2-5 dagar

Meny

köpvillkor

allmänt

Följande villkor och bestämmelser gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du/dig”) hos VildSport AB, hädanefter kallat ”Bolaget” eller ”vi/oss”.

VildSport Mountainstore AB
Organisationsnummer: 559245-4515
VAT: SE559245451501

Kontaktuppgifter till VildSport:
Mail: info@vildsport.se
Adress: Löparevägen 4B,  294 39 Sölvesborg

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande till dig. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den som finns på webbplatsen när du gör beställningen.

beställning

Vi ingår inte avtal med minderåriga (<18 år) utan målsmans godkännande.

En beställning som görs hos oss innebär ett erbjudande att köpa varor av oss. Vi måste alltid godkänna alla beställningar.

Inget köpekontrakt uppstår förrän vi skickar den beställda produkten till dig.

Det kan uppstå en situation då vi av någon anledning inte kan fullfölja din beställning. I dessa situationer meddelar vi dig så fort vi kan. Om vi redan tagit emot betalning för beställningen efter vi behandlat den, återbetalas beloppet med en betalningsmetod du väljer.

priser

Priser anges i svenska kronor, SEK, och inkluderar moms. Leveranskostnader ingår inte. Priser och erbjudanden som visas på webbsidan är giltiga, såvida inga andra villkor gäller.

Vi arbetar hårt för att all information skall vara korrekt på webbsidan, trots det kan vi inte hållas ansvariga för felaktiga priser, produktinformation, fel i kampanjkoder, lagerdifferenser, tekniska problem, slutförsäljning, skrivfel eller stavfel. Vi förbehåller oss rätten att korrigera felaktigheter i efterhand.

betalning

Du bestämmer själv hur du vill betala för varorna. Det finns en rad betalningsalternativ att välja mellan.

Betalning sker i samarbete med Klarna AB. Klarna AB tillhandahåller Klarna Checkout, en DDS och PCI-certifierad betalväxel som möter standarden för säkra betalningar över internet. I Klarnas betalningslösning kan du betala på följande sätt:

– VISA- eller Mastercardkort, med eller utan kredit
– Direktbetalning via SEB, Handelsbanken, Nordea eller Swedbank
– Klarna Faktura, 14 dagars kredit (räknas från utleveransdagen)
– Klarna Konto, välj delbetalning och betala i din takt

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Norra stationsgatan 61, 113 43 Stockholm), “Klarna”, villkor såsom de framgår nedan. I och med att du anger eller efterfrågar information i kassan börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter. För att få handla på vildsport.se måste du vara minst 18 år.

betalning

Du bestämmer själv hur du vill betala för varorna. Det finns en rad betalningsalternativ att välja mellan.

Betalning sker i samarbete med Klarna AB. Klarna AB tillhandahåller Klarna Checkout, en DDS och PCI-certifierad betalväxel som möter standarden för säkra betalningar över internet. I Klarnas betalningslösning kan du betala på följande sätt:

– VISA- eller Mastercardkort, med eller utan kredit
– Direktbetalning via SEB, Handelsbanken, Nordea eller Swedbank
– Klarna Faktura, 14 dagars kredit (räknas från utleveransdagen)
– Klarna Konto, välj delbetalning och betala i din takt

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Norra stationsgatan 61, 113 43 Stockholm), “Klarna”, villkor såsom de framgår nedan. I och med att du anger eller efterfrågar information i kassan börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter. För att få handla på vildsport.se måste du vara minst 18 år.

Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.

Användning, PIN-kod

Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor.

Klarna Checkout erbjuder möjligheten att välja en personlig kod, s k PIN-kod. Denna PIN-kod är ett valfritt alternativ för dig som önskar ett extra skydd när du ehandlar. Tänk på att inte välja en kod som har något samband med ditt eget personnummer, telefonnummer eller liknande, att inte avslöja koden för någon eller att anteckna koden på ett sådant sätt att utomstående kan anta att det avser en PIN-kod.

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter

Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

 1. Kontaktinformation – namn, adress, e-postadress, telefonnummer m m
 2. Personnummer
 3. Betalningsinformation – kortnummer, fakturainformation m m
 4. Finansiell information – t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
 5. Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör
 6. Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
 7. Information om din dator/enhet – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
 8. Allmänt tillgänglig information på internet

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på personuppgiftsombud@klarna.com

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies

Klarna använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies bl a i syfte att anpassa Klarna Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Information om cookies för närmare information om hur Klarna använder cookies.

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av cookies.

Ändringar, tillägg och övriga Tjänster

Klarna ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Klarna Checkout. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp. För övriga tjänster som Klarna tillhandahåller gäller Klarnas vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Villkor och prislista finns tillgängliga på www.klarna.se. Om det visar sig att ett visst vilkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.

Länkar till eller från andra webbplatser

Klarna godkänner eller kontrollerar inte någon tredje mans webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Klarna inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Klarna Checkout. Klarna ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om PIN-kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Uppsägning

Rätten för dig att använda Klarna Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

– Klarna Checkout Användarvillkor 1.3 – 13 maj, 2013 –

leverans

Vi strävar efter att hålla så korta leveranstider som möjligt, och hålla de beräknade tidsramarna. Dock kan det inträffa förseningar som vi inte kan förutse eller påverka. Du har naturligtvis rätt att annullera ordern om den försenas. Läs igenom leveransvillkoren nedan och paragrafen annulation.

Leveranskostnad

Vid beställning online kan du välja olika alternativ vid utcheckningen. Se även Leveransvillkor

Leveranspartner

Ditt paket kan sändas med Schenker, DHL eller postnord.

Leveranstider

Om du väljer “standardleverans” levereras lagerförda varor inom 2-5 vardagar från vårt lager och finns att hämta på ditt närmaste utlämningsställe. Görs beställning på helger och allmänna helgdagar behandlas order nästkommande arbetsdag.

Du kan välja ”prioriterad leverans” på varor vi lagerhåller. Det innebär att vi skickar din order från vårt lager samma dag, om din beställning inkommit innan kl. 12.00 en arbetsdag. Inkommer din order efter kl. 12.00 skickas den från lager nästkommande arbetsdag. Tjänsten ”prioriterad leverans” kostar 99 kr.

Om du väljer hemleverans genom Schenker eller Posten kommer dina varor att levereras fram till din dörr. Fraktleverantören kommer att avisera dig via telefonen för att bestämma tid för leverans. Hemleverans tar normalt en dag längre. Tjänsten ”Hemleverans” har en kostnad på 299 kr. För fullständiga villkor och information se www.postnord.se eller www.dbschenker.com

Observera att skrymmande produkter (som exempelvis skidor, stavar, snöskor och cyklar) skickas enbart via hemleverans oavsett om andra val har gjorts i kassan (som exempelvis val av utlämningsställe).

Lager- eller beställningsvara

VildSport har både lagervaror och beställningsvaror. Lagervaror är varor vi lagerhåller själva. Beställningsvaror har vi inte lagerförda i vårt eget lager, utan de måste först beställas från vår leverantör. Innehåller din order minst en beställningsvara så inväntar vi beställningsvaran före leverans. Det framgår tydligt på respektive produkt om det är lagervara eller beställningsvara. Trots att vi anstränger oss att säkerställa lagersaldo för lagervaror, så kan lagerdifferenser medföra att en vara är slut trots den visar att den finns i vårt lager, vilket medför samma förfarande som en beställningsvara. Om lagarvara är restnoterad så meddelar vi dig.

Vi reserverar oss för faktafel och för eventuell slutförsäljning. När vi skickar din order från vårt lager kommer du att få ett mail som talar om att din order är skickad.

transporter och transportskador

Vi vill att varan du köper av oss skall vara felfri vid mottagandet. Om skador uppstår under transporten ska du rapportera och reklamera synliga skador direkt, ta en bild på det skadade till det transportföretag som levererade paketet till dig. 

Om du inte mottagit ditt paket inom rimlig tid skall du kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare. 

När du returnerar en vara till oss så är det du som kund som ansvarar för godset. Se mera under “Returer”.

outlösta paket

Om du inte löser ut dina varor från ombudet debiterar vi en kostnad för frakt, returfrakt och hantering som f.n. ligger på totalt 300 kr. Det tillkommer extra fraktkostnader för skrymmande sändningar.

Paket ligger normalt kvar i cirka 14 dagar från ankomstdagen hos ditt ombud.

annulering och ångerrätt

Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Det betyder att du kan annullera eller returnera ordern utan anledning om du ändrar dig eller inte känner dig nöjd from beställningsdagen fram till och med 14 dagar efter mottagandet av den beställda varan. Det skall göras genom ett skriftligt meddelande och att varan skickas tillbaka senats inom 14 dagar från den dag då ni meddelar oss om uppsägning av köpeavtalet. Att vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som kommer först.

Vi kommer att återbetala sådana varor inom max. 14 dagar under förutsättning att alla varor är i rimligt gott skick, oanvänd och med tillhörande etiketter.

Det är du som kund som ska stå för returfrakten om du ångrar ditt köp.

Se mer information under VildSport Ångerrätt eller SFS _lagar rikstagen.

Se även undantag under “Returer”.

returer

Du kan under de första 14 dagarnas ångerrätt – från det att du mottagit din vara – returnera din vara.

Vill du under denna tid returnera din vara ber vi dig fylla i och bipacka vår ångerblankett som också finns under ångerrätt. Observera att konsumentverket även har ett standardformulär som kan utnyttjas vid utövande av ångerrätt. Vi rekommenderar dig att använda VildSport egna returföljesedel för bästa hanteringen av din retur.

Om du som kund har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt för att fastställa egenskaper och/eller funktion har VI rätt att ta ut en ersättning för varans värdeminskning. Vi rekommenderar samma försiktighet med produktens förpackning då denna kan ha en påverkan på produktens värde. För om förpackningen har skadats mer än vad som krävs för att öppnas kan en ersättning för värdeminskning komma att tas ut (Då menar vi INTE det yttre emballaget som din order levereras i). Avdraget avgörs från fall till fall.

Returer gäller inte vid:

 • Köp av vara som har tillverkats enligt konsumentens specifika anvisningar, som har anpassats för den individuella kunden, eller på annat vis fått en tydlig personlig prägel.
 • Köp av förslutna eller plomberade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpligen kan returneras och som öppnats av konsumenten efter det att de levererats.
 • Varor som snabbt kan försämras, till exempel livsmedel

Vi reserverar oss för att vi ej har möjlighet att hämta ut din retur om den skickas till annan adress än angiven returadress.

Förpacka din retur väl och det går självklart bra att använda samma emballage som produkten var förpackad i, det vill säga påsen eller kartongen vi skickade din vara i.

VildSport tycker miljö & hållbarhet är viktigt och vill därför bidra till minskning av transporter som påverkar miljön negativt. Därför har vi valt att inte ge fria returer. Du som kund står för fraktkostnaden om du väljer att returnera en vara till oss.

byten

Om du vill byta en eller flera varor skickar du tillbaka det du inte vill ha enligt ovan under “Returer” och lägger en ny order på det du vill ha istället. Du kommer bli fullt återbetalad för det du skickar tillbaka.

återbetalningsprocess

Har du valt betalsätt faktura bör du rapportera retur till Klarna i deras app eller till deras kundtjänst. Då kommer din faktura att pausas tills vi har hanterat din retur. Därefter krediteras den om du returnerade hela ordern. Returnerade du delar av ordern skickas en ny och uppdaterad faktura ut istället.

Har du betalat med presentkort kommer ett nytt presentkort skapas till dig med motsvarande värde.

Om du angett rabattkod i samband med ditt köp och sedan vill returnera din order går det givetvis bra. Har du samtidigt valt återköp räknas rabattkodsbeloppet av på returen. Rabattkoden skickas inte ut på nytt utan förblir förbrukad.

produktpresentation och produktinformation

Produktbilderna på hemsidan kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet, trots våra ansträngningar. Vi kan exemeplvis inte garantera att produkternas färger återges helt korrekt. Beroende av vilken dator du använder, inställningar och internetbrowser kan det påverka färgerna du ser.

I fall det skulle uppträda en situation där en produkt saknar några funktioner som beskrivs eller om en bild inte återger produkten korrekt, har du naturligtvis rätt att returnera den enligt vår returpolicy, utan några extra kostnader.

Vi kan inte ge några ytterligare rabatter eller andra åtgärder av goodwill som ligger utanför den rättsliga garantin.

reklamationer

Du har enligt svensk lag möjlighet att reklamera en vara i upp till 3 år efter köpet. Men du skall göra det inom skälig tid från att fel upptäcktes. Reklamerar du inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid.

Reklamationsrätten gäller fel som kan härledas till produktionen av varan och gäller alltså inte normalt slitage eller åldrande av produkt. Tänk på att produkterna du vill reklamera ska vara i hygieniskt skick, dvs. rentvättade och fria från smuts. Om ej kommer produkten att returneras utan åtgärd med en fraktavgift.

Ersättningsleveransen är kostnadsfri för dig. Du kommer att få en returfraktsedel av oss och det är viktigt att du använder just den. Väljer du att själv bekosta frakten och hur varan skickas tillbaka, så ansvarar du själv för varan tills den når oss, alltså även under transporten.

Vill du reklamera en vara så kontakta alltid kundtjänst på info@vildsport.se.

När du kontaktar oss vill vi att du uppger följande uppgifter:

 • ditt ordernummer
 • dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress)
 • Kort beskrivning av felet och var/när det inträffade
 • trolig orsak till defekten/felet
 • En bild på defekten/felet

För att vi skall kunna upprätthålla en bra servicenivå godtar vi ingen återleverans om det inte sker enligt våra instruktioner samt att VildSport reklamationsblankett är bifogad.

Ärendet kommer att behandlas inom 30 dagar efter att varan är returnerad.

Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses inte av av VildSport. Varorna skall sändas direkt till VildSport angivna adress.

Vid eventuell tvist följer vi alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Du kan även välja att börja på EU:s gemensamma tvistlösningssida, den hittar du här: http://ec.europa.eu/odr.

Observera att vi endast tar emot varor som köpts via vår webbsida, www.vildsport.se. Varor inköpta i butik/via återförsäljare ska vid garantiärenden hanteras av respektive inköpsställe som står angivet på ditt kvitto.

äganderätt

De varor som levereras till dig förblir VildSport egendom tills fullständig betalning har erlagts. Om de levererade varorna beslagtas eller påverkas av tredje part, är du skyldig att omedelbart informera oss om detta skriftligen.

integritetspolicy

Se VildSport “Dataskyddspolicy”.

skadeståndsskyldighet

Inget i dessa villkor syftar till att påverka dina lagstadgade rättigheter.

Vi tar inte ansvar för skador på ditt datorsystem som uppstår på grund av att du använder vår webbplats.

Vi kan inte garantera vilket innehåll som finns tillgängliga på webbplatsen. Allt innehåll tillhandahålls i befintligt skick.

Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig eller att informationen på själva webbplatsen är fri från fel eller information.

Vår totala skadeståndsskyldighet till dig för förluster eller skador som uppstår i samband med detta  avtal ska begränsas till det totala priset för din beställning.

force majeure

Vi anser oss inte ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla våra åtaganden enligt dessa villkor om:

 • förseningen eller underlåtenheten uppstår på grund av en händelse som ligger utom vår rimliga kontroll.
 • I händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, problem med infrastrukturen, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

copyright och andra immateriella rättigheter

Utformningen av den här webbplatsen och all text, grafik, information och allt innehåll och annat material som visas på eller går att ladda ned från den här webbplatsen är skyddade av copyright, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning och får inte användas på annat sätt än i enlighet med dessa villkor och bestämmelser, eller med föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Produkten har lagts till i din varukorg